Opravárenská činnosť KHT v roku 2008

   V mesiaci január sa členovia klubu venovali oprave laku na vozni Ci 4-2093 (ex: Ci 4-7995). Oprava je dôkladne popísaná v samostatnom článku. Vo vozni Ci 3-9781 bol umiestnený barový pult, pretože bude slúžiť ako pojazdný reštauračný vozeň. Pred jazdou do Krupiny bol opravovaný parný kompresor na lokomotíve 422.0108 bohužiaľ neúspešne.

   Vo februári bol na opravovanom rušni r. 354.1178 založený piest do ľavého parného valca a bolo nasadené aj zadné veko na tomto valci. Z motorovej lokomotívy T 466.0253 boli zložené a opieskované dvere z kapoty“ malého nosa“. Na drezine Dm 4-47107 bola vyrobená chýbajúca predná tyč na ráme, ktorá bola do rámu vovarená. Následne boli vyrobené nové púzdra na uložení prednej nápravy a táto bola na vozidlo zaviazaná.

   Marec: v tomto mesiaci bol na rušni 422.0108 prevedený vymývací cyklus. Po vymytí bol opravený parný kompresor. Na vozni Ci 4-2093 bol opravený posledný okenný rám a na vozni Ci 3-9738 začala oprava interiéru. V motorovom vozni M 131.1053 bol vymenený olej v spaľovacom motore. Na rušeň 354.1178 bolo vyrobených 8 ks chýbajúcich krúžkov do pravého rozvodového šupátka. Tiež sa začalo s opravou vzduchového potrubia a jeho rozvodmi, po oprave boli na predné čelo dosadené uzatváracie kohúty priebežného potrubia spolu so spojkami. Z „Pielsticka“ T 466.0253 boli demontované žalúzie, vstupné dvere na stanovištia a kryty na kapotách a tieto boli opieskované. Po opieskovaní boli všetky časti priebežne nastriekané základnou farbou. Na elektrickom rozvode a príslušných zariadeniach bola urobená prehliadka v rozsahu MM.


Nové krúžky do šupátka pre 354.1178

   Apríl: v sobotu 5.4. bola zakúrená parná lokomotíva 422.0108, pre odskúšanie po vymývaní a oprave kompresora. Kúrenie dopadlo dobre a tak je mašina prichystaná na sezónu, ktorá bude tento rok už jej stá. Na vozni CDlm 6-2083 bola prevedená revízia pojazdu, pri ktorej boli vymenené brzdové klátiky a demontovaný vykurovací agregát, z dôvodu vyskratovania káblov ovládania regulátora. Naďalej prebiehala oprava interiéru vozňa Ci 3-9738. Ubytovací vozeň Wlab bol v rámci revízie pojazdu pristavený na podúrovňový sústruh na upravenie profilu obručí a odstránenie plošín na kolesách. Motorová lokomotíva T 678.012 bola v rámci prípravy na sezónu 2008 pristavená na nabíjanie AKB, a súčasne prebehla oprava regulátora výkonu. Po poškodení ojničného klina pri návoze 422.0108 do Trebišova, sme túto závadu v rekordne krátkom čase odstránili výrobou nových častí. Bohužiaľ neskôr sme objavili aj lom na ložiskovom domčeku uchytenia výstredníkovej tyče o rám rušňa, takže táto oprava prebiehala aj v mesiaci máj.

   V tomto mesiaci pokračovala oprava parného kompresora na rušeň 354.1178 honovaním valcov, opracovávaním a zakladaním piestnych krúžkov na rozvodové šupátko. Na rušni 422.0108 bola opravená klenba v peci.

   V júni sa stále dokončoval interiér Ci 3-9738,na motorovom rušni T 678.012 bola vykonaná prehliadka MO. Motorová lokomotíva T 466.0253 bola odvezená do ŽOS Zvolen, kde na nej bude prebiehať kompletizácia motoru, oživenie a tam dostane aj nový lak. Prívesný vozeň CDlm 6-2083 bol po akcii „Štiavnický Nácko“ pristavený na uvoľnené miesto vo východnej remíze na opravu vonkajšieho náteru. Ešte v tomto mesiaci sa začalo z demontovanín líšt okolo okien brúsením a tmelením. Na parnej lokomotíve 422.0108 bol demontovaný predný ťažný hák.


Odchod Pielsticka do ŽOS Zvolen

   Júl: Hák parnej lokomotívy bol vyvarený, ofrézovaný. Vodítko ťažného háku bolo vyrobené nové. Na vozni CDlm 6-2083 sa pokračovalo v brúsení a tmelení vonkajších častí. V rámci opravy boli vyrobené nové chýbajúce lišty okolo okien, opravené veľké sťahovacie okná a opravené odhnité uchytenie čelníkov.

   August: Vozeň CDlm 6-2083 dostáva nový polyuretánový lak s historickými popismi situovaných do obdobia rokov 1950-58. Pri tom dostáva aj nové (pôvodné) označenie BDlm 6-2083. Služobný vozeň D 7-2442 je zverený do rúk „mladým“ členom KHT, ktorý na ňom obnovia náter a vyhotovia popisy s originálnym číslom Dd 6-4077. Na parný rušeň 422.0108 je založený opravený ťažný hák spolu s novým vodítkom. V tomto mesiaci prichádza z opravy v ŽOS Zvolen aj motorová lokomotíva T 466.0253 na ktorej budú v najbližších týždňoch prebiehať dokončovacie práce. Dňa 4.8.2008 je z finančných prostriedkov KHT vykúpená zo šrotoviska v Pate a tak zachránená pred plameňmi autogénu motorová nákladná drezina 0536017.

   September: Začiatkom mesiaca je s veľkou podporou opravárov bývalého depa Lučenec intenzívnymi prácami oživený Pielstick T 466.0253. Ten dňa 10. 9. 2008 absolvuje skúšobnú cestu do Hronskej Dúbravy, kde ako záťaž poslúžila T 678.012. A tak 13. 9. 2008 počas výstavy v RD Zvolen absolvuje slávnostný ROLL-OUT, doprevádzaný piskotom parných mašín. Po súťaži je z dôvodu praskliny demontovaná hlava kompresora z parnej lokomotívy 422.0108. Na motorovom vozni M 131.1053 začína prebiehať rekonštrukcia pultu riadenia „Z“ stanovišťa. Okrem toho je kvôli praskline zdemontovaný olejový chladič.

   Október: naďalej pokračuje oprava stanovišťa M 131.1053, je demontovaný pult riadenia, odstránená poškodená výdreva, z interiéru obrúsený skelet lokomotívy, ten je potom nakonzervovaný, vyrobená nová výdreva, a po tapetovaní je založený nový opieskovaný pult riadenia a následne sú naň osádzané prístroje. Olejový chladič je opravený, otlakovaný a založený naspäť. Na motorovom rušni T 466.0253 sme založili tesniace gumy do vstupných dverí na stanovište. Na prívesnom vozni BDlm 6-2083 sú opravené všetky sťahovacie okná v oddieli pre cestujúcich. Na osobnom vozni Ci 4-2083 začala rekonštrukcia upevnenia nových – náhradných brzdových klátikov.


Oprava riadiaceho pultu M131.1053

   November: V tomto mesiaci sa nám pred zošrotovaním podarilo zachrániť 4 dvojkolia, výmenou za ojazdené, ktoré sme vyviazali spod osobných vozňov Ci 4-2083 a Ci 3-9781. „Nové“ dvojkolia zaviazané pod vozne a pri tejto činnosti boli aj opravené osové ložiská. Na motorovom rušni T 466.0253 bola prevedená rekonštrukcia prívodných rúr k vykurovaciemu agregátu na predhrev spaľovacieho motora. Rekonštrukcia pultu riadenia na motorovom vozni M 131.1053 bola ukončená a prebehli funkčné skúšky. Hlava kompresora „Malého Býčka“ 422.0108, bola zvarená a založená na kompresor. Vykurovací agregát VA 10 s prípojného vozňa BDlm 6-2083, je na novo prekáblovaný a po pripojení na nový ovládací panel bol úspešne odskúšaný. V ubytovacom vozni Wlab boli nanovo prekáblované elektoinštalačné obvody.

   December: Po zachránení ďalších dvojkolí zo šrotu sme previazali aj vozeň typu Rybák. Parný rušeň 422.0108 bol po sezóne vyčistený, odvodnený a zazimovaný. V priebehu roka boli vykonané v stanovených termínoch na všetkých vozidlách predpísané revízie a prehliadky, potvrdzujúce ich bezpečnú prevádzku.

   Veľká časť prác na vozidlách v opatere KHT sa podarila zrealizovať aj za pomoci z finančného príspevku, získaného z Vami venovaných 2% z dane z príjmov, za čo Vám patrí naše vrelé poďakovanie.

 
   Fotogaléria:
Novovyrobené krúžky do šupátka 354.1178 Sústruženie piestnice ľavého šupátka 354.1178 Zdemontované časti kapoty na T466.0253 pred odchodom do ŽOS ZV
     
20. 4. 08, demontáž zahryznutých dielov kompresora z 354.1178 Vnútrajšok kompresora 354.1178 po rozobratí jednotlivých valcov Opravený interiér vozňa Ci 3-9738
     
Na porovnanie nové a staré vodítko predného ťažného háku Namontované opravené ťažné ústrojenstvo predného čelníka 422.0108 Obrúsený a vytmelený BDlm 6-2083
     
BDlm 6-2083 pred vrchným náterom Už v novom laku pózuje BDlm 6-2083 počas "tupovania" popisov Brúsenie vozňa Dd 6-4077 (ex Dd 7-2442)
     
Tentokrát so správnym číslom "MASH" 4077 10. 9. 2008, TBS rušňa T466.0253, vchod do Hr.Dúbravy, foto: zeleznica.railnet Pohľad zo "záťažovej" T 678.012 na pracujúci Pielstick pri návrate z Hronskej Dúbravy počas TBS
     
Osadený repasovaný pult riadenia "Z" na M 131.1053 Pohľad na opravený pult riadenia "Z" motorového vozňa M 131.1053 Príprava kolies zachránených pred šrotovaním na výmenu s poškodenými z Ci 3-9738
     


Článok: KHT (kfk)
Fotografie: zeleznica.railnet.sk, KHT

TOPlist