Ako sa Býček "potkol"

   Dňa 26.4.2008 mal byť vypravený mimoriadny osobný vlak z Trebišova do Košíc vedený lokomotívou 422.0108 ako súčasť programu prebúdzania Katky.

   V piatok v neskorých nočných hodinách členovia KHT Zvolen Malého Býčka zakúrili a ten odfukujúc obláčiky pary čakal na svoj výkon. Keď prišla tá správna chvíľa vstúpil na točňu a odtiaľ sa zaradil do čela súpravy, ktorá sa následne pohla do košickej stanice. Tam dostal býček potrebnú dávku maziva aby sa mu do Trebišova išlo ľahšie, nasledovalo pripojenie "Peršinga" na opačný koniec súpravy, povolenie od výpravcu a už si spokojne odvaľoval prvé metre svojho návozu do Trebišovskej stanice.

   No po pár kilometroch v stanici Krásna nad Hornádom svoju cestu musel prerušiť. Dôvodom bolo spadnuté trolejové vedenie v stanici Ruskov a s tým spojené výluky. Čakalo sa na prechod ranných rýchlikov a následne na príchod dieselelektrického HDV, ktoré súpravu prenesie cez kritický úsek. Tento čas sa využil na prehliadku mašinky a doberanie vody do vaní.

   Po dlhom čakaní sa súpravy ujala zvolenská 754 069, ktorá mala odviezť súpravu do Trebišova. Cesta pomaly ubiehala a určite nejednému členovi zvolenskej posádky prebehla hlavou myšlienka či sa nezopakuje situácia z minulého roka, keď Býček nemohol pre poruchu nastúpiť na svoj výkon. Súprava prešla výhybňou Červený Dvor a v tom to prišlo, zospodu mašinky sa ozvala silná rana a súprava pomaly začala brzdiť. Po zastavení nastal na koľaji ruch. Členovia posádky začali zisťovať príčinu tejto situácie, až zistili, že na tretej osi na pravej strane je vyrazený klin zaisťujúci spojničné ložisko. Po krátkom pátraní bola odhalená aj príčina - počas prechodu cez priecestie za výhybňou Červený Dvor, keď bola spomenutá náprava v dolnej úvrati, nastala kolízia klina zaisťujúceho spojničné ložisko s priecestím, následne nastalo vyrazenie klina a súčasne došlo k deformácii súvisiacich zaisťovacích podložiek.


Zastavenie za výhybňou Červený Dvor

   Niektoré súčiastky boli nájdené, vykonali sme provizórne zafixovanie ložiska a Býček pomaly pokračoval do Trebišova, ale žiaľ s vedomím, že dnes už žiaden vlak neodvezie. Iste mu bolo aj ľúto, veď po minuloročnom neúspechu sa hádam ešte viac tešil na ľudí, ktorí si v sobotu privstali aby si mohli vychutnať netradičnú cestu do Košíc.

   Po príchode bol odstavený v stanici, kde bola vykonaná provizórna oprava zaistenia spojničného ložiska, aby sa mohol vrátiť v závese domov do Zvolena. Tam ho čaká dôkladná oprava, aby cestujúcim mohol aj naďalej prinášať radosť a dokázať im, že do starého železa aj napriek svojmu úctyhodnému veku ešte nepatrí. Po príchode do Trebišova sa odvozu mimoriadneho vlaku ujala Zvolenská 754.069.

   Na záver sa chcem v mene všetkých členov KHT Zvolen poďakovať pani výpravkyni zo železničnej stanice Trebišov, ktorá mala službu v sobotu dňa 26.4.2008 za ústretovosť, pohostenie a priateľskú atmosféru, ďalej pánovi výpravcovi z výhybne Červený Dvor za pomoc a ústretovosť, obyvateľom neďalekého rodinného domu pri stanici Trebišov za technickú pomoc pri výrobe provizórneho zaistenia ložiska, poďakovanie patrí aj pracovníkom mechanizačného strediska Trebišov za nezištnú pomoc pri oprave a všetkým ostatným ľuďom, ktorí boli nápomocní pri riešení vzniknutej situácie.

   Klub historickej techniky Zvolen sa ospravedlňuje organizátorom akcie za vzniknuté problémy a taktiež fotografom, ktorí čakali pri trati.

 
   Fotogaléria:
Posun počas čakania v stanici Krásna nad Hornádom Doberanie vody v Krásnej nad Hornádom Z dôvodu napäťovej výluky v stanici Ruskov sa nakoniec musel návozu do Trebišova ujať zvolenský rušeň 754 069, ktorý nakoniec viezol aj vlak do Košíc
     
Niekoľko desiatok metrov po nehode vlak zastal... Po príchode do Trebišova sa Býček odpojil a prenechal odvoz vlaku lohomotíve 754 069 Mazanie ložísk v Trebišove
     
Zvolenská "štvorka" zachádza na čelo mimoriadneho vlaku do Košíc Detail zdeformovanej podložky zaistenia spojničného ložiska Detail zdeformovanej podložky zaistenia spojničného ložiska
     
Provizórne zafixovanie klina
 


Článok a fotografie: KHT - Ivan Horniak

TOPlist