GRAND PRIX SLOVENSKO 2011
alebo aký bol 13. ročník pretekov historických rušňov vo Zvolene

   V sobotu 10. septembra 2011 sa v priestoroch nákladnej stanice vo Zvolene uskutočnil v poradí už 13. ročník medzinárodných pretekov historických lokomotív GRAND PRIX SLOVENSKO 2011. Záštitu nad podujatím prevzal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 1. podpredseda vlády SR Ján Figeľ.

   Aj keď príprava takéhoto podujatia je náročná a od prvých rokovaní v decembri 2010 do termínu pretekov prešlo veľa času, pre oko fanúšika železnice sa podujatie začalo až v piatok popoludní príchodom konvojov s historickými lokomotívami zo Slovenska a zahraničia do zvolenského rušňového depa. Postupne sem poprichádzali M 131.1125 so svojím prívesným vozňom v opatere Klubu historických koľajových vozidiel Haniska pri Košiciach, parný rušeň 464.001 v opatere Prievidzského parostrojného spolku v Prievidzi, parný rušeň 423.041 z Čiech, parný rušeň TKt 48.191 z Poľska, parný rušeň III 175 D6 z Maďarska a parný rušeň 17c 372 z Rakúska. Vzácnym historickým vozidlom, ktoré zavítalo na preteky do Zvolena bol aj motorový vozeň M 131.1443 v opatere Spoločnosti považskej dráhy Žilina, ktorý však do Zvolena spolu so svojim prívesným vozňom prišiel už 28.08.2011.

   Najväčší železničiarsky sviatok vo Zvolene sa v sobotu začal od skorého rána, kedy prví návštevníci začali prichádzať na výstavu lokomotív na hornej točni rušňového depa. Okrem dymiacich parných krásavíc tu stáli aj modernejšie lokomotívy 754 054-5, 756 010-5, 757 001-3 a ďalšie. Lákadlom boli určite aj posunovací rušeň BN 60 a legenda horských tratí stredného Slovenska a pýcha konštrukčného umu pracovníkov ČKD diesel-elektrický rušeň T 678.012, obidve vozidlá v opatere domáceho KHT.

   Program podujatia však súbežne prebiehal aj na nákladnej stanici, kde bol vystavený pápežský vlak TOTUS TUUS z Poľska. Atmosféru na nákladnej stanici od rána oživovalo vystúpenie detskej dychovej skupiny NOVOBANČANKA. V tom čase sa už do železničnej stanice z rušňového depa postupne na premiérové súťažné preteky motorových vozňov presunuli „stotridsaťjednotky“.

„stotridsaťjednotky“ sa predstavujú publiku

„stotridsaťjednotky“ sa predstavujú publiku


   Okolo 9:30 zvolenskou nákladnou stanicou zaznelo dunenie naftových motorov v podobe 749.258, T 478.1010 a T 466.0254, ktoré doviezli na podujatie mimoriadny vlak z Vrútok.

   O 10:00 prišiel z Banskej Bystrice mimoriadny osobný vlak v čele s historickým T 466.0253 a po prestavení vlakovej súpravy a uvoľnení železničnej stanice sa začali preteky historických motorových vozňov.

   
T 466.0253 spolu so vzácnou návštevou z Vrútok a Čiech

T 466.0253 spolu so vzácnou návštevou z Vrútok a Čiech


   Súťaž „stotridsaťjednotiek“ znamená, že prvýkrát v histórii pretekov sa na štartovacej čiare zúčastnili len lokomotívy rovnakého typu a rovnakej konštrukcie, aj keď samozrejme malé rozdiely medzi sebou aj tieto vozidlá majú. Zaznel povel na štart a tri staručké mašinky vyrazili do cieľa.
„stotridsaťjednotky“ v zápale boja

„stotridsaťjednotky“ v zápale boja

Prvá disciplína bola šprint s letmým zastavením. Viac ako 60 ročné tatrovácke vzduchom chladené naftové spaľovacie motory sa pod citlivou rukou svojich rušňovodičov rozozvučali, železničná stanica sa zahalila do modro-čierneho oblaku dymu spáleného oleja a nafty a mašinky prešli cieľom. Mašinky sú charakteristické svojím mechanickým prenosom výkonu s prevodovkou Mylius, takže s ovládaním plynovej páky je potrebné zosúladiť aj ovládanie páky volenia rýchlostí a páky ovládania spojky.

   Nasledovali súťažné disciplíny štart s presným zastavením a následnou jazdou späť, dámy na koľajniciach, slepý rušňovodič a Mara cestuje. Za vysokého záujmu publika mašinky prešli postupne všetkými disciplínami a komisia rozhodcov nakoniec rozhodla o poradí:

   1. miesto M 131.1125

   2. miesto M 131.1443

   3. miesto M 131.1053

   
hustý dym vyšiel z výfukov domácej M 131.1053

hustý dym vyšiel z výfukov domácej M 131.1053


   Výsledné poradie lokomotív nie je však až tak dôležité, ako to, že všetky tri mašinky sa pretekov mohli napriek svojmu vysokému veku v dobrej kondícii zúčastniť a ukázať železničným nadšencom svoju krásu.

   Prestávku medzi pretekmi motorových vozňov a pretekmi parných lokomotív vyplnilo vystúpenie známej hudobnej skupiny LOJZO, ktoré sa tešilo veľkému záujmu divákov.

   Historické motorové vozne v železničnej stanici postupne nahradili parné mašinky čakajúce na začiatok pretekov o 13:30 a stanica sa začala zahaľovať do obláčikov dymu.

poľská mašinka TKt 48.191 počas predstavenia publiku maďarská mašinka III 175 D6 počas predstavenia publiku

česká mašinka 423.041 počas predstavenia publiku mašinka 17c 372 zo Strasshofu počas disciplíny „pivo na spojnici“


Kultúrny program pokračoval vystúpením mažoretiek tanečnej školy Zuzana a šermiarov z juhovýchodnej bašty RICASSO.

   Vzácnym momentom podujatia bola návšteva pani premiérky Ivety Radičovej, ktorá v príhovore ocenila rozsah a význam podujatia a oficiálne odštartovala preteky parných rušňov.
oblaky pary a dymu nad stanicou

oblaky pary a dymu nad stanicou


   Lahôdkou pre divákov bolo určite aj mimoriadne zastavenie rýchliku R 932 Domica na nákladnej stanici, ktorý v tento deň mimoriadne v úseku Kriváň – Zvolen bol ťahaný parným rušňom 464.001.
prievidzská 464.041 v čele rýchlika R932 Domica

prievidzská 464.041 v čele rýchlika R932 Domica


   Parný rušeň na Kriváň zo Zvolena odtiahol diesel-elektrický rušeň T 478.3109, posledný prevádzkyschopný rušeň svojho druhu na Slovensku.
T 478.3109 na požiarnom vlaku

T 478.3109 na požiarnom vlaku


   Výstrel z historickej muškety odštartoval prvú súťažnú disciplínu pretekov parných rušňov a to šprint s letmým zastavením.
momentka z pretekov

momentka z pretekov


   Nasledovali ďalšie súťažné disciplíny ako odveta v šprinte, pivo na spojnici, dámy na koľajniciach, indiánska pomsta a šprint s presným zastavením a následnou jazdou späť.
domáca posádka a „Malý býček“ 422.0108

domáca posádka a „Malý býček“ 422.0108


   Posádky parných mašiniek v jednotlivých súťažných disciplínach preverili nielen silu svojich strojov, ale najmä vlastnú zručnosť v ich ovládaní a tiež fyzické zdatnosti najmä v behu za drevom na koľajnici, či príjemnejším cieľom - mladou dievčinou priviazanou o koľajnicu.
422.0108

422.0108


   Samostatnou disciplínou bola disciplína pivovaru Urpiner v gúľaní sudu piva na čas. Táto disciplína však už nebola súčasťou pretekov, ale bola samostatná, pričom víťaz získal tekutú cenu, ktorá každého milovníka dobrého piva poteší.

   Počas toho, ako vybraní zástupcovia súťažných posádok bojovali s pivovými sudmi s vidinou lahodnej odmeny, porotcovia sčítavali body aby nakoniec mohli byť vyhlásené nasledovné výsledky pretekov:

   1. miesto TKt 48.191 (Poľsko)

   2. miesto 422.0108 (Slovensko)

   3. miesto III 175 D6 (Maďarsko)

   4. miesto 17c 372 (Rakúsko)

   5. miesto 423.041 (Česká republika)

   Po skončení pretekov pokračoval program podujatia nostalgickými jazdami. O 15:10 odišiel z nákladnej stanice motorový osobný vlak so všetkými tromi M 131.1 a ich prívesnými vozňami. Po príchode do železničnej stanice Hronská Dúbrava sa nevšedná červená vlaková súprava rozdelila na tri známe dvojice a každá mašinka sa so svojim prívesným vozňom vybrala iným smerom. M 131.1443 sa vybrala do Kremnice, M 131.1125 sa previezla pozdĺž Hrona do Hliníka nad Hronom a M 131.1053 si opäť skúsila jazdu Traťou mládeže do Banskej Štiavnice.

   
M 131.1053 počas obiehania súpravy v Banskej Štiavnici M 131.1053 počas obiehania súpravy v Banskej Štiavnici

M 131.1053 počas obiehania súpravy v Banskej Štiavnici
   Všetky tri mašinky svoje cesty zvládli a večer sa znovu stretli v Hronskej Dúbrave aby znovu spojené do jedného dlhého červeného motorového vlaku sa vrátili do Zvolena.

   Ďalšou traťou, ktorá na chvíľu ožila históriou, bola trať do Banskej Bystrice kam zo zvolenskej nákladnej stanice odišiel mimoriadny vlak o 16:10. Na tomto vlaku sa predstavili 464.001 a TKt 48.191. V čele požiarneho vlaku sa ukázala „trojka“ T 478.3109.

   Sobotňajší deň sa pomaly skončil a nad Zvolenom zavládla tmavá noc. V rušňovom depe však čulý ruch panoval ďalej, lebo prebiehalo radenie konvojov historických lokomotív na ich cestu do domovských diep a tým definitívne ukončenie 13.ročníka pretekov parných lokomotív GRAND PRIX SLOVENSKO 2011 vo Zvolene.

   
čerstvo opravený Ha 99001 s vystaveným motor Caterpillar čerstvo opravený Ha 99001 s vystaveným motor Caterpillar

čerstvo opravený Ha 99001 s vystaveným motor Caterpillar


   Organizátormi podujatia boli: Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen, Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Cargo Slovakia a.s., Železničná spoločnosť Slovensko a.s., Múzejno-dokumentačné centrum ŽSR. Partneri podujatia a sponzori: ŽOS Zvolen a.s., Vyšehradský fond, mesto Zvolen, BETAMONT, s.r.o., A-Z LOKOMAT s.r.o., pivovar URPINER, Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., TRIUM schody-interiéry s.r.o., Saft Ferak a.s., FINEST, mediálni partneri: www.vlaky.net, www.railtrains.sk.

   

   Všetkým spoluorganizátorom, partnerom a sponzorom vyjadruje Klub historickej techniky pri Rušňovom depe Zvolen úprimné poďakovanie.


Článok a fotografie: KHT

TOPlist