ROK 2013 z pohľadu akcií KHT...

   Otváracou akciou roka bol tradičný „Štjavnycký Nácko “ vedený 65 ročným motorovým vozňom M 131.1053 z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, kde motorák priviezol historickú postavu „Nácka“ zo sveta na medzinárodný festival baníctva.

Účastníci "zájezdu": Nácek se vrátil ze svjeta domú


   V dňoch 19. až 22. apríla sa konalo v Košickom depe slávnostné zapálenie U36.003 „Katky“ a tým aj odštartovanie novej sezóny v Čermeľskom údolí. Pri tejto príležitosti bol vypravený aj mimoriadny parný vlak zo Slovenského Nového Mesta do Košíc v čele s „Malým býčkom“ – 422.0108.

   Motorový vozeň jazdil spoločne s M 131.1125 na okružných jazdách po triangli Košice - Krásna – Haniska - Košice.

   Sviatok práce oslávil „Malý býček“ jazdou do Hronca, kde prebiehalo otvorenie ďalšej sezóny ČHŽ. Pri tejto príležitosti sa rozšíril okruh rušňovodičov parnej trakcie v KHT a KHKV, keď počas jazdy vlaku boli skúšobným komisárom overené praktické a teoretické znalosti Andyho Belka a Petra Cuninku z obsluhy parných lokomotív, ktoré vyústili do úspešnej zákonitej skúšky. Požiarny vlak a následný vlak do Zvolena viezla T 478.3109.

  

1.máj 2013 otváranie ČHŽ, dvom adeptom v rušni bolo mimoriadne horúco
no v prípade akútneho prehriatia boli hasiči na okamžity zásah dokonale pripravený


   15 a 16 mája sa konalo celoslovenské stretnutie historických vozidiel na rendezi v Bratislave. Počas víkendu sa na podujatí predstavili M131.1053, 422.0108 a T478.3109 s historickými súpravami vlakov.

   Ďalší deň na to v pondelok 17.6. sa vydala časť KHT vozidiel na ďalekú cestu do Lužnej u Rakovníka, kde bolo plánované stretnutie parných lokomotív Golssdorfovej konštrukcie.

   Toto sa uskutočnilo cez víkend 22. a 23. júna, kde v sobotu zašla 422.0108 do Krupej a v nedeľu pri spoločnej kavalkáde vozidiel absolvoval „malý býček“ trasu Lužná – Rěvničov – Lužná.hláska Merkovka, stretnutie Golsdorfiek v Lužnej


   Po dohode s múzeom ČD v Lužnej u Rakovníka ostali vozidlá ďalší mesiac v múzeu na výstave ako statické exponáty.

   V dňoch 27. a 28. júla sa v rakúskom Strasshoffe konala akcia „Diesell day“, kde sa predstavila posledná „trojka“ T 478.3109.

   3.8. sa konala akcia „polka prázdnin“ kde bol vypravený mimoriadny vlak na trati Zvolen – Mlynky – Zvolen. Do čela vlaku nastúpila motorová legenda T 678.012, pre ktorú to bola aj oslavná jazda pri príležitosti jej 50.ročného jubilea od uvedenia do prevádzky.

  

"Jsem to já jak zamlada, stejné věci mně napadaj..." pradie si motor oslávenkyne pri jazde pred Slovenskou Lupčou v polovici prázdnin.
Jednoducho bez "Chramošky" to nejde


   V septembri sa konávajú vo zvolenskom železničnom uzle preteky parných lokomotív pod názvom „GP Zvolen – nostalgia v oblakoch pary“. Počas tejto akcie sa na pretekoch zúčastnili M 131.1053 a 422.0108. Cénula T 678.012 viezla pravidelný rýchlik v úseku trate Kriváň – Zvolen a mimoriadny vlak do Banskej Bystrice.

   Týždeň na to sa konajú podobné preteky aj v Maďarsku v Budapešti. Náš „Malý Býček“ si v nich premiérovo vyjazdil prvé miesto. O odvoz konvoja sa postarala T 478.3109.

   No a poslednou akciou a symbolickou bodkou za rok 2013 boli Mikulášske vlaky, jazdiace v obvode Zvolenských železničných staníc v sobotu 7.12..Mikulášsky vláčik po Zvolenskom triangli


   Keď spomíname na aktivity súvisiace s rokom 2013, nesmieme zabudnúť ani na ďalekú cestu pancierového vlaku „Štefánik“ do múzea v Holandskom Utrechte, kde sa počas leta konala výstava pancierových vlakov z celého sveta. Následne po návrate na Slovensko bol pancierový vlak prevezený do múzea dopravy v Bratislave. Na týchto prepravách sa v spolupráci s inými dopravcami podielalo aj KHT.13.3.2013 - "Štefánik" odchádza do Utrechtu


Článok kfk, fotografie: KHT

TOPlist