Cisternový vozeň R 555 150 "ZUBR"

    Jedným z rozhodujúcim faktorov pre nasadenie parnej lokomotívy na jazdu historického vlaku v súčasnosti je zásoba prevádzkových hmôt vody a uhlia. Zásoba uhlia je väčšinou postačujúca a aj v prípade že sa jeho zásoby zmenšujú je ho do tendra možné doplniť kdekoľvek na stanici, avšak za predpokladu že si ho lokomotíva vezie vo vozni zo sebou.

    S dopĺňaním vody je to podstatne zložitejšie, nakoľko po zániku parnej trakcie na Slovensku sa prestali udržiavať vodárne a vodné žeriavy, ktoré umožňovali dopĺňanie vody v nácestných staniciach. Zásoba vody vo vodných vaniach sa tak stala limitujúcim faktorom pre nasedenie lokomotívy. Dĺžka trate, ktorú môže lokomotíva prejsť závisí od náročnosti trate, hmotnosti vlaku a tiež skúsenosti rušňového personálu.

    Pre zvýšenie mobility a predĺženie vozebných ramien na čo najdlhšiu vzdialenosť bol k lokomotíve 422.0108 opravený dvojosový vozeň R č. 555 150 ZUBR, ktorý je vybavený parným čerpadlom Wortthington z roku 1936.

    Dvojosový cisternový vozeň R č. 555 150 – toto číslo má vyrazené na pozdĺžniku vozňa bol vyrobený v roku 1924 v podniku Ringhhofer Praha v.č. 119 254 a slúžil na prepravu melasy pre Akciovú továrnu na droždí a líh Kolín.

    Svoju životnú púť ukončil v Rušňovom depe Zvolen, kde ho do konca roku 1998 používali na prevoz ropných produktov. Po roku 1998 sa s jeho ďalším využitím nepočítalo a bol určený na fyzickú likvidáciu .Členovia KHT vyvinuli maximálne úsilie o jeho záchranu a jeho znovuzrodenie to i napriek počiatočnému nezáujmu a nepochopeniu kompetentných. Pred jeho zaradením medzi historické koľajové vozidlá však bolo treba vykonať jeho opravu vo veľkom rozsahu.

    Na začiatku roku 1999 boli z vozňa zdemontované všetky súčiastky, brzdová búdka, zábradlia, vzduchová výstroj. Celý vozeň bol kompletne opieskovaný. Opieskovanie vykonala spoločnosť VERTIKAL a to bez nároku na akékoľvek peniaze. Po opieskovaní bol natretý základnou farbou a začalo sa s opravou pojazdu vozňa. Do vozňa boli osadené nové originálne ložiskové panvice, perinky, vykonaná defektoskopická kontrola dvojkolesí, pružníc, ťažných hákov a bola vykonaná oprava kompletnej brzdovej výstroje vozňa.

    Oprava drevených časti vozňa sa postupne zmenila na ich novovýrobu.V spolupráci s pánom Pavlom Tereňom boli postupne vyrobené schodíky, lavičky a celá brzdová búdka.

    Vnútorný priestor cisterny bol zbavený ropných nečistôt, odmastený, zistené praskliny opravené a celé vnútro bolo natreté špeciálnym náterom ktorý sa používa v nádržiach na pitnú vodu.

    Počas vykonávania týchto prác sa viac niekoľkokrát vyskytla nemoc typická pre všetky opravy historických pamiatok a to akútny nedostatok finančných prostriedkov. Členovia KHT mali na výber buď v oprave nepokračovať a vozeň skonči v kovošrote alebo získať prostriedky na dokončenie opravy. Postupne boli oslovení rôzni sponzori a sympatizanti a spoločnými sila sa podarilo dokončiť opravu pojazdu, dokončiť výrobu všetkých drevených časti. Nevyriešená zostala len otázky vonkajšieho náteru vozňa.

    Vozeň R 555 150 bol pôvodne určený na prevoz látok používaných v potravinárskom priemysle. To vnuklo KHT myšlienku vykonať vonkajší náter vo farbách a s logom niektorého pivovaru. Postupne boli oslovené všetky Slovenské pivovary. O aktivity podobného charakteru v dobe opravy cisterny nejavili žiadny záujem. Zaujímavý spôsob propagácie svojich výrobkov oslovil však vedenie pivovaru ZUBR Přerov, ktorý zafinancoval dokončenie vrchného náteru vo svojom reklamnom riešení .Za vynaložené úsilie a sponzorskú pomoc vedeniu pivovaru ZUBR Přerov aj touto formou ďakujeme. Po dokončení opravy bol vozeň osadený vodným čerpadlo, Worthington z roku 1936 , vyhotovené boli rozvody parného kúrenia a vodný okruh, tak aby bolo možné dopĺňať vodu z cisterny do vodných vaní lokomotívy.

    Parné čerpadlo Wortinhton bolo vyrobené v roku 1936 a bolo pôvodne určené na dopĺňanie vody do vodárenskej nádrže v žst. Kriváň. Poslednú revíziu malo v roku 1953 a od tohto roku až do roku 1993 nevidelo slnečné svetlo. Bolo uložené 10 metrov pod hladinou celkovo 18 metrov pod povrchom zeme zavesené len na oceľovej rúre o priemere 57 mm. Členovia KHT ho v poslednej chvíli zo studne vytiahli.

    Vytiahnutiu čerpadla zo studne predchádzalo:

       1. vyčerpanie 10 výškových metrov vody zo studne s priemerom 3,60 metra

       2. inštalovanie kladkostroja

       3. zaistenie čerpadla

       4. odpálenie sacieho koča

       5. zaistenie čerpadla a odpálenie výtlačného potrubia

       6. vytiahnutie na povrch cez otvor 40x40 cm

    Všetky tieto práce boli vykonané v studni hlbokej 21 metrov.

    Po doprave do RD Zvolen bolo čerpadlo dôkladne očistené, kompletne rozobraté. Z piestnic bol odstránený vodný kameň. Postupne boli opravené parné stroje, piesty čerpadla, šupátka, rozvod. Čerpadlo bolo natreté do pôvodného farebného riešenia.

    Parné čerpadlo Worthington je jednočinné dvojpiestové čerpadlo namontované na predĺžených piestniciach parného stroja. Parný stroj má šupátkový rozvod pary zvláštnej konštrukcie, bez výstredníka a jeho pohon je odvodený priamo od pohybu piestnice. Prívod pary je z potrubia parného vlakového kúrenia o maximálnom tlaku pary 5 bar. V súčastnosti je to jediný prevádzkový exemplár na Slovensku.

    Cisternový vozeň R 555 150 spolu s parnou lokomotívou 422.0108 tvoria takmer nerozlučnú dvojicu. Spolu sa predstavili na väčšine podujatí na Slovensku ale aj v Maďarsku a v Českej republike.


Článok a fotografia: KHT

TOPlist