Strana:  1  2  3  4

T 678.0012 - život rušňa

    výr.číslo: 5646

    v.č.motora: 2548

    prevzatie: 08.03.1963 v Prahe

    cena rušňa: 4,164.288.-Kčs

    dodanie: 09.03.1963 do Košickej dráhy,depa Zvolen

    TBS: 12.03.1963 Vrútky-Martin, rýchlosť 70 km/h, na rýchlosť 100 km/h vykonaná opakovaná TBS


    T 678.012 a jeho život prehľadne:

   
08.03.1963 dodací list č.016690 Praha Libeň, zakázkové číslo 12118243
22.05.1963 prasknutá hlava na 7.valci motora
25.12.1963 neschopný v žst. Bartošova Lehôtka, netočila sa 6.os
08.07.1964 opakovaná TBS po výmene dvojkolí na trati Zvolen – Hronská Dúbrava, povolená rýchlosť 100 km/h
07.11.1964 odstavený z prevádzky, čaká dielenskú opravu
30.03.1965 skúšobná jazda po oprave R 4 Nymburk - Veľké Žernoseky
31.03.1965 ukončená dielenská oprava R 4 v ŽOS Nymburk po dielenskej oprave bolo nariadené prevádzkovať rušeň 14 dní so zníženou záťažou a potom ho odvážiť
26.06.1966 neschopný v žst.Kremnica, rozbité ložisko TM, k rušňu prišiel PNV s rušňom
18.12.1966 vybité ložisko na klukovom hriadeli
31.12.1966 pristavený do ŽOS Nymburk na dielenskú opravu, skúšobná jazda po R4 Nymburk-Kolín-Praha Libeň ukončená dielenská oprava R 4 v ŽOS Nymburk
19.08.1968 prehliadka R 3 v depe Zvolen, po prehliadke:
02.09.1968 vážený v RD Bratislava hlavné, potom vrátený späť do prevádzky
11.09.1968 pretáčanie dvojkolí v RD Žilina
02.11.1968 neschopný v žst. Stožok pre rozbité ložisko tr. motora
08.01.1969 viezol PNV do Výh. Bzová k vykolajenému nákl.vozňu, odtiaľ pokračoval do žst. Radzovce, kde vykoľajil pre lom koľaje osobný vlak
09.02.1969 váženie v RD Bratislava hlavné
21.04.1969 odstavený z prevádzky, čaká dielenskú opravu
19.05.1969 pristavený do ŽOS Nymburk na R 4
28.07.1969 skúšobná jazda po R4 Nymburk - Čelákovice ukončená dielenská oprava R 4 v ŽOS Nymburk ďalšia prevádzka bez väčších problémov a závad
19.09.1971 odstavený z prevádzky, čaká dielenskú opravu
15.11.1971 pristavený na dielenskú opravu do ŽOS Nymburk
28.12.1971 skúšobná jazda po oprave R4 Nymburk - Praha
31.12.1971 ukončená dielenská oprava R 4 v ŽOS Nymburk
01.12.1972 preskok na HG , odstavený v RD Zvolen na výmenu HG 06.03.1973 vrátený do prevádzky po výmene HG
17.06.1973 vykoľajenie na vlečke PREFA vo Vlkanovej
28.01.1974 prehliadka R 3 v RD Zvolen do 11.2.1974
09.06.1974 viezol PNV do žst. Zvolen nákl. stanica k vykoľajenému rušňu T 669.1144.
19.07.1974 odstavený z prevádzky, príprava na dielenskú opravu
19.08.1974 pristavený do ŽOS na dielenskú opravu ukončená dielenská oprava RG v ŽOS Nymburk, od výroby najazdil celkom 770 731 km, prevod rušňa do neplánovanej RB opravy HG v ŽOS Nymburk
27.12.1974 skúšobná jazda po RG/RB oprave Nymburk-Praha
31.12.1974 ukončená oprava RB v ŽOS Nymburk ďalšia prevádzka bez väčších závad a prestojov
20.08.1975 vykoľajenie v Lovinobani,PNV doviezol T 679.1123
09.10.1975 neschopný na postrku vlaku na preskok HG
20.11.1975 zadreté ložisko TM v Malých Stracinách,PNV doviezol lučenecký T 678.005
24.02.1979 zlomená obruč v Lovinobani na šiestej osi
01.04.1979 odstavený z prevádzky, príprava na dielenskú opravu
30.08.1979 skúšobná jazda po oprave RS Nymburk - Praha
31.08.1979 ukončená dielenská oprava RS v ŽOS Nymburk
09.12.1979 vykoľajenie vo Veľkom Krtíši,PNV doviezol zo Zvolena do Lučenca T 679.0009, z Lučenca išiel T 678.0005
09.1980 výmena podvozkov z T 679.0017
18.11.1980 PNV do Výhybne Bzová k odstráneniu buldozéra ŽS Bratislava z koľajiska, z dôvodu pretrhnutia pásu
28.11.1981 odstavený na závadu spojky a tlapovej skrutky, prevoz vl. N 61180 do Zvolena
02.12.1981 zahájená prehliadka RV
14.01.1982 skúšobná jazda do Hronskej Dúbravy po RV prehliadke, na jazde došlo k preskoku na (tm)
15.01.1982 opakovaná skúšobná jazda
16.01.1982 presun vl.61421 do Lovinobane na postrky
25.08.1982 neschopný vo Fiľakove na prasknutý disk štvrtej nápravy
30.08.1982 prevoz nehodovým vlakom N 1814 do RD Zvolen, tu odstavený a vykonaná príprava na odsun do ŽOS Nymburk
06.09.1982 v závese vlaku 61376 prevoz do ŽOS Nymburk
10.12.1982 ukončená dielenská oprava RS v ŽOS Nymburk
12.12.1982 návrat z dielenskej opravy ako vlak N 1705
15.12.1982 nasadený späť na postrky v Lovinobani
05.11.1984 PNV do Zvolen n.st. k vykoľajeným štyrom nákl.vozňom
21.01.1985 násilne poškodený po náraze posun. dielom Zvolen n.st. oprava vykonaná v depe Zvolen v rámci MV prehliadky
30.06.1986 odstavený z prevádzky, čaká dielenskú opravu
10.08.1986 odchod na opravu MS v ŽOS Nymburk vl.N 1708
14.08.1986 pristavený do ŽOS na dielenskú opravu
25.11.1986 ukončená dielenská oprava MS o 11.00h
01.12.1986 závada na 4.odstredivom filtri
20.10.1988 prehliadka MV v depe Zvolen, ukončenie 11.12.1988
21.06.1989 kontrolné váženie
24.01.1991 mimoriadne nasadený na Mn 82002 z Lovinobane
16.07.1991 komisionálna prehliadka rušňa poškodeného požiarom
03.01.1992 vl.62022 presun Lovinobaňa-Zvolen na MVY prehliadku rušeň dostal unifikovaný náter so 600 mm bezpečnostným pruhom a nové číslo 775.012-8
07.04.1992 váženie v ŽOS Zvolen + skúšobná jazda Zvolen – Hronská Dúbrava a späť
08.04.1992 vykonal IPV Jelen Pavel prehliadku rušňa po vykonaní MVY prehliadky v RD Zvolen, prehliadkov neboli zistené žiadne závady a rušeň bol zaradený do prevádzky
09.04.1992 nasadený na postrky v Lovinobani
04.06.1992 nakrátko na Pn Lučenec-Malé Straciny za vykoľajenú lučeneckú T 678.0005
23.09.1992 vykoľajenie piatimi osami v žst. Tomášovce na lučeneckom zhlaví o 16.27 h, následkov rušeň jazdí pravidelne na postrkoch Lovinobaňa - Kriváň
14.12.1993 nočné postrky Krupina
25.12.1993 stiahnutý vlakom 62020 z Lovinobane do Zvolena spoločne s T 679.0015, kde bola na ňom vykonaná prehliadka MM. Na postrky za neho nastúpil fiľakovský 770.019
27.12.1993 skúšobná jazda Zvolen – Hronská Dúbrava a späť, potom odstavený v depe Zvolen do zálohy dráhy
28.12.1993 odvodnený a spustený z nafty
22.04.1993 prevod zo zálohy dráhy do prehliadky MM
27.04.1993 vlakom 62103 presunutý do Lovinobane na postrky
05.03.1994 robí Pn za 770.052 do 10.03.1994
01.06.1995 vl.51 366 Fiľakovo - Stožok, zistená závada na pojazde vl.51 350 presun do depa Zvolen na opravu
02.06.1995 skúšobná jazda Zvolen - Hronská Dúbrava a späť ako vlak N 73 460/67341, rušeň služby neschopný, do 19. 6.1995 správka v depe Zvolen
19.06.1995 skúšob. jazda Zvolen - Hr. Dúbrava a späť vl.73454/73403, večer 19./20.6.1995 presun na príprahu vlaku p.53161 späť do Lovinobane na postrky
20.06.1995 vl.73050/73036 Lovinobaňa - Kriváň - Zvolen do depa z dôvodu odovzdania rušňa železniciam ČD za rušeň 771 041 DKV Kladno. Železnice ČD chceli rušeň pre muzeálne účely. V zhodný deň komisia z ČD rušeň prehliadla a v zápise uviedla dve strany závad.
27.06.1995 rušeň mal absolvovať cestu Zvolen-Kúty-Břeclav ČD, kde mal byť vymenený za 771.047, čo sa neuskutočnilo. V tento deň rušeň 775.012 prevádzkovaný na postrkoch v Lovinobani...
1995 v letných mesiacoch postrky v Lovinobani s 775.005, prípadne 781.143
29.08.1995 pri jazde do Lučenca zastavil v žst.Tomášovce,kde sa zistila závada na pojazde, preto rušeň prevezený do RD Zvolen na opravu, súčiastky boli zobraté z rušňa 776.015-0, na postrkoch za cé-nulu jazdí 771 141.
rok 1996 bez zmien, jazdí na postrkoch v Lovinobani spoločne so 775.005-2. Rušeň je vzhľadovo zanedbaný
27.03.1997 postrk Rn 51350 (753.165+255) Lb - Kriváň/záves Rn do Zvolena na MO, dozbrojenie a výmenu brzdových zdrží. Na postrky odišiel na ňu 771.013.
25.05.1997 viezol pravidelný Os 8814 do Zvolena
29.05.1997 POSLEDNÝ VÝKON nočný postrk Lovinobaňa-Kriváň
30.05.1997 N 62500 Kriváň - RD Zvolen na MO, v depe definitívne odstavený z prevádzky s predurčením pre muzeálne účely depa Zvolen.(odstavený o 08.24h)
09.06.1997 spis DŽKV č.135-97-3021-Fa súhlasí s prevodom HV do stavu MDC Bratislava
18.09.1997 na pieskovanie karosérie do ŽOS Zvolen
17.10.1997 neprevádzkový (bez motora) vystavený na výstave v RD Zvolen v pôvodnom nátere do 18.10.1997. Na oprave rušňa pod vedením Ing.Fulleho sa podieľali firmy LIAZ Zvolen, AMI a Mišiak Banská Bystrica.
31.10.1997 spis č.83/97 MDC žiada o prípravu rušňa na protokolárne odovzdanie rušňa pre MDC pre VVÚ-ŽSR na 18.11.
18.11.1997 rušeň prevedený do správy MDC Bratislava, o 24.00 hod vyňatý zo stavu depa Zvolen
30.04.1998 skúšobná jazda po uvedení do muzeálneho stavu po trati Zvolen-Hronská Dúbrava, rušňová čata Šály - Greguš Št.
 
 
 
 
  Prvé výkony v muzeálnom prevedení:
   
01.05.1998 N 21242/21233 Zvolen - Hronec - Zvolen
19.05.1998 vl.74454/73455 Zvolen - Hronská Dúbrava a späť
20.05.1998 N 53750 Zvolen - Bratislava východ -Devínska Nová Ves
21.05.1998 N 603 Bratislava - Leopoldov
N 721/N 720 Leopoldov - Prievidza - Leopoldov
22.05.1998 N 407/N 1531 Devínska Nová Ves - Bratislava - Zvolen
23.05.1998 N 2712/N 800 Zvolen - Šurany
24.05.1998 N 5003 Šurany - Topoľčany
24.05.1998 N 5409/58563 Topoľčany - Chynorany - Trenčín
N 73491 Trenčín - Vrútky - Zvolen
07.08.1998 62500p (vl.T 679.019) Zvolen-B.Bystrica-Harmanec jaskyňa
N 55363 Harmanec jaskyňa - Banská Bystrica - Zvolen
14.08.1998 63448 Zvolen - Banská Bystrica
64361 Banská Bystrica-Červená Skala
N 84371 Červená Skala-Margecany
63153/60513 Margecany - Kysak - Košice
17.08.1998 N61510p Košice - Vrútky
18.08.1998 Vrútky - Bratislava východ
21.08.1998 Bratislava východ-Bratislava Petržalka-Bratislava východ (150 rokov železníc na Slovensku) do 24.08.1998
24.08.1998 Bratislava východ - Zvolen
12.09.1998 N 83303/83302 Zvolen - Fiľakovo - Zvolen (viezol 422.0108)
01.05.1999 7342/83424/7409/7380/84385/7392 Zvolen - Banská Bystrica - Podbrezová- Hronec - Podbrezová - B. Bystrica - Zvolen
8203/47022 Zvolen - Jesenské - Košice    Použitá literatúra:

       "Život pomarančov pod Pustým hradom" - motorové lokomotívy T 678.0 a T679.0

Strana:  1  2  3  4
TOPlist