Strana:  1  2  3  4

T 678.0012 - muzeálna prevádzka

    Po prebratí lokomotívy do zbierok MDC v novembri 1997 a ukončení MV opravy v depe Zvolen, bola dňa 30.4.1998 vykonaná skúšobná jazda (SKC) na trati Zvolen os. – Hronská Dúbrava – Zvolen os. Rušňovú čatu tvorili: M. Šály – Ing. P. Fűlle, ktorý mal veľkú zásluhu na celkovom vzhľade a technickom stave lokomotívy. SKC dopadla dobre a tak mohol byť rušeň nasadený do ostrej muzeálnej prevádzky.

    Tu by som sa rád predstavil a skúsil označiť hlavné rozdiely medzi pravidelnou a muzeálnou prevádzkou. Kým pri pravidelnej sú rušne nasadzované do prevádzky pravidelne a len na určitý druh výkonov, sú muzeálne rušne požívané sporadicky, keď však príde akcia sú lokomotívy nasadzované vo väčších kilometrických prebehoch a na rôznych druhoch výkonov. Dlhodobé odstavenia medzi výkonmi sa podpisujú na opakujúcich sa závadách. Sú to hlavne zanášanie brzdičov, upravovačov tlaku, rozvádzačov hrdzou zo vzduchového potrubia, vlhnutie elektrických točivých strojov a kabeláže, čo sa prejavuje zníženým izolačným stavom a v neposlednom rade je to vybíjanie batérií.

    Vráťme sa však k samotnej prevádzke lokomotívy T 678.0012. Hneď ďalší deň po SKC bol rušeň nasadený na mimoriadny osobný vlak do žst. Hronec, kde priviezol návštevníkov na otvorenie prevádzky ďalšej sezóny ČHŽ. V dňoch 20 – 24.5.1998 absolvoval rušeň značný kilometrický prebeh (1216 km) na trati Zvolen – Dev. Nová Ves- Leopoldov – Dev. Nová Ves – Zvolen – Topoľčany – Žilina – Zvolen, keď pre dopravu rakúskych turistov bol nasadený na 11-vozňovom rýchliku a po preprahoch jazdil z požiarnymi vlakmi za parnými lokomotívami.

    Pri príležitosti 150. výročia železníc na Slovensku sa konali aj regionálne oslavy v uzle Zvolen. Preto boli dňa 7.8.1998 pristavené na pravidelný nákladný vlak Banská Bystrica – Vrútky múzejne lokomotívy T 678.0012 a T 679.019. Naša T 678.0012 išla na prípravu spomínanej T 679.019 do žst. Harmanec Jaskyňa, kde bola odvesená a do Zvolena sa vrátila strojvlak. V roku 1998 sa ešte lokomotíva zúčastnila výstav v depe Košice, v žst. BA - Petržalka a Fiľakove, kde priviezla konvoj ďalších muzeálnych lokomotív a vagónov.

    1.5.1999 išla T 678.0012 v čele požiarneho vlaku do Hronca. 20 – 23.5. viezla kombinovanou vozbou rýchliky, súpravové a Lv vlaky na imperiál exprese pre rakúskych turistov do Košíc a späť. Dňa 11.9.1999 sa dostala na výstavu lokomotív v depe Bohumín (ČD). Vážnosť akcie potvrdzoval fakt, že zo Žiliny priviezla protokolárne vlaky č. 33346/47 s generálnym riaditeľom ŽSR Ing. A. Egyedom.

    V roku 2000 bola T 678.0012 nasadzovaná na mimoriadne nostalgické vlaky po tratiach Slovenska. Najväčším zážitkom však bola jazda v dňoch 17 – 22.8. na oslavy milénia organizované depom Tápolca (Maďarsko). Do Maďarska lokomotíva doviezla konvoj muzeálnych vozidiel, ktoré sú deponované v depe Zvolen. Dňa 19.8.2000 bol z Tápolca do Székesfeherváru vypravený zvláštny vlak v čele z M 61.020 (Nohab) a T 678.0012. V noci z 12 na 13.9. sa aktívne zúčastnila na filmovaní Tialiansko – Česko – Slovenského filmu "Surrenzione (Vzkriesenie)", keď odviezla súpravu Ci – Ce + 422.0108 z Diviak do Vrútok otočiť na triangel.

    V roku 2001 opäť zavítala do Čiech, až do vzdialeného Dečína, keď v dňoch 15 – 20.5. bola spolu z 486.007 reprezentovať ŽSR na oslavách 150. ročnej prevádzky trate Praha – Dečín – Drážďany. V dňoch 15 – 16.9., hneď po 4 zraze historických koľajových vozidiel v Bratislave, bola použitá na dopravu 522 t konvoja na oslavy 160. výročia Severnej dráhy cisára Ferdinanda v Přerove. Prvý deň osláv bola vystavovaná ako exponát a po obede išla otočiť súpravu Slovenského protokolárneho vlaku na triangel do Proseníc a Dluhoníc. Na druhý deň bola zapriahnutá do čela pravidelného nákladného vlaku o hmotnosti 1224 t do žst. Olomouc. Po príchode do Olomouca bola vystavené v tamojšom DKV. Jazda späť do Přerova bola oživená o súbežnú jazdu nákladných vlakov z Dluhoníc, kde T 678.0012 úspešne sekundoval "Kremák" 534.0323.

    Na fotogenicky príťažlivej trati zo Zvolena, cez Červenú Skalu a Margecany do Košíc sa lokomotíva opäť predstavila v roku 2002, keď tadiaľ v apríli viezla konvoj na slávnostné zapálenie "Katky" U 36.003. V zápätí sa 1.5. otvárala už 9. sezóna na ČHŽ. Tam sa klub historickej techniky rozhodol nasadiť na osobný vlak, miesto plánovanej 422.0108, cénulu T 678.0012. Spomienky na tradíciu "oranžových expresov" oživila jazda do Harmanca pre členov ROCO klubu 18.5.2002. V dňoch 29.8. – 15.9. lokomotíva pri rozličných príležitostiach 3x navštívila Bratislavský uzol, keď pri návrate do Zvolena pri poslednej jazde od mimoriadneho IC 530 prešla svoj 10000 km v múzejnej prevádzke.

    V roku 2003 sa zúčastnila výstav v depe Košice a Bratislava Východ.

    Rok 2004 bol zatiaľ najchudobnejší na prevádzku lokomotívy T 678.0012. V tomto roku sa zúčastnila iba výstavy v Bratislave, kde priviezla konvoj zo Zvolena a počas obidvoch dní vozila požiarne vlaky do Kútov.

    Najzaujímavejšou akciou roku 2005 bolo stretnutie muzeálnych lokomotív T 678.0012 a T 679.019 v Budapešti na GP EUROPE v súťaži parných rušňov, kde obidve "perly z ČKD" priviezli svoje konvoje a späť sa vracali spoločne na vlaku č.44042, kde vlakovej T 679.019 robila príprah T 678.0012. Pri jazde 908 t konvoja si lokomotívy svojím charakteristickým zvukom najlepšie kontrovali v stúpaní do Vácu. Dňa 15/16.10. rušeň T 678.0012 viezol z Plešivca do Zvolena v konvoji neprevádzkový kotol K 748 (ex. 556.039).

    V tomto roku sa lokomotíva predstavila opäť v Čechách, keď pri príležitosti "Dny Bejčků" konaných v muzeálnom depe v Lužnej u Rakovníka, priviezla Zvolenskú perlu 422.0108 a počas akcie vozila mimoriadne osobné vlaky Pražským semeringom z Prahy do Rakovníka. Medzi výnimočné jazdy patrila aj akcia pripravená pri príležitosti 10 rokov od ukončenia pravidelnej prevádzky týchto lokomotív na ktorej sa spolu s T 679.019 zúčastnila na vozbe nákladných vlakov po horských tratiach stredného Slovenska konaných v máji.

    Lokomotíva T 678.0012 je jediná prevádzková svojej rady a budí zaslúženú pozornosť všade kde sa objaví. Ani jej sa však nevyhli závady, ktoré sprevádzajú lokomotívy. Medzi najzávažnejšie patrili: porucha spojky motor – generátor (rok 2000), porucha nabíjania (rok 2001) a vyhorenie kabeláže od nabíjania a poškodenie budiča (rok 2005).

    O lokomotívu, ktorá je deponovaná v RD Zvolen sa od začiatku jej prevádzky starajú členovia Klubu historickej techniky. Tí aj tvorili rušňové čaty pri jazdách. Na postoch rušňovodiča sa vystriedali: M. Šály, V. Kavčiak, P. Greguš, P. Dubovský, ing. P.Fulle, ing. P. Oravec, L. Pietrik a P. Lemeš. Vo funkcii pom. rušňovodiča to boli: D. Albert, R.Izák, Ľ. Žubritovský, D. Spišiak, M. Vojenčiak, ing. P. Kálman, ing. I. Rerich, M. Pentek , J. Lukáč, a T.Tišťan.

    Medzi úsmevné kuriozity patrí aj prekvapenie na jar 2002. Pri sprevádzkovávaní lokomotívy po zimnom odstavení sme v strojovni našli mačku s malými mačiatkami, ktorá počas zimných mesiacov našla útočisko v tichu a suchu pri kompresore K2.

    Lokomotívy rady T 678.0 a T 679.0 boli prvými veľkými traťovými lokomotívami vyrábaných v Československu a svojho času predstavovali svetovú špičku. Aj vďaka svojej jednoduchosti a univerzálnosti prežili v pravidelnej prevádzke do roku 1997. Verme, že tak ako T 679.019 aj lokomotíva T 678.0012 bude ešte dlho reprezentovať um konštruktérov.

    Kilometrické prebehy lokomotívy T 678.0012 v múzejnej prevádzke:

   
Rok Kilometre Rok Kilometre
1998 2516 2002 2323
1999 1481 2003 888
2000 1784 2004 741
2001 2503 2005 2018    Použitá literatúra:

       "Život pomarančov pod Pustým hradom" - motorové lokomotívy T 678.0 a T679.0

Strana:  1  2  3  4
TOPlist