Dm 4 – Tatra 15/52 Všeobecný popis

    Dreziny sa na našich tratiach udomácnili začiatkom minulého storočia. Najprv to boli rôzne jednoduché zariadenia poháňané ľudskou silou, na základe rôznych pákových mechanizmov. Obyčajne slúžili pre prepravu menšieho počtu osôb, prípadne nákladu. Až neskôr sa začali používať motorové dreziny, ako nákladné, tak aj motorové. V bývalom Československu bolo zo začiatku niekoľko výrobcov drezín, avšak v konkurenčnom boji sa ako najsilnejší predstavil podnik Tatra Kopřivnice, ktorý sa v nasledujúcich rokoch stal aj dominantným domácim výrobcom týchto vozidiel.

    Dreziny Tatra 15/52 sa vyrábali v rokoch 1945 až 1950 v závode Tatra Kopřivnice. Vyrábali sa v prevedení ako 4 sedadlové, označované Dm 4, alebo šesťsedadlové, označované Dm 6. Slúžili na inšpekčné cesty železničných úradníkov a boli u našich železníc veľmi rozšírené. Do dnešných dní sa na Slovensku zachovali dva exempláre dreziny Dm 4 Tatra 15/52. Jeden exemplár je zreštaurovaný a vystavený v Múzeu dopravy v Bratislave. Druhý exemplár je v súčasnosti deponovaný v rušňovom depe vo Zvolene, kde členovia Klubu historickej techniky vykonávajú jeho opravu do prevádzky – schopného stavu.

 

Dm 4 – Tatra 15/52 Technický popis

    Spaľovací motor Tatra 15/52:

   Kľuková skriňa

       Kľuková skriňa je zo zliatiny hliníka a je z jedného kusu. Usporiadanie štyroch valcov je vo vodorovnej rovine, po dva kusy na každej strane. Valce sú samostatné odliatky zo sivej liatiny a tvoria s hlavou jeden kus. Pod otvormi pre umiestenie valcov je na každej strane jedna komora pre zdvíhacie tyčky určené k ovládaniu ventilov. Spodná časť kľukovej skrine, kde je uložený vačkový hriadeľ, tvorí olejovú vaňu.

    Kľukový mechanizmus

      Kľukový hriadeľ je z jedného kusu a je uložený v jednom prednom vodiacom klznom ložisku a v jednom zadnom guličkovom ložisku. Piesty sú z ľahkého kovu a majú po dvoch tesniacich krúžkoch a jednom stieracom krúžku. Piestny čap je v pieste voľne uložený a je proti axiálnemu posunu zabezpečený pomocou poistných krúžkov.

    Rozvod

      Rozvod motora je OHV. Každý valec má jeden sací a jeden výfukový ventil. Ventily sú umiestnené v hlave. Vahadlá a pružiny ovládania ventilov sú uložené v samostatnej komore pripevnenej k hlave valca, spoločnej pre obidva valce na každej strane. Ovládanie ventilov je príslušnou vačkou, pomocou rozvodovej páčky, zdvíhacej tyčky a vahadla. Pohon vačkového hriadeľa je odvodený od kľukového hriadeľa šikmým ozubením.

    Mazanie

      Mazanie motora je tlakové. Olejové zubové čerpadlo poháňané od vačkového hriadeľa a umiestnené v prednej časti motora za rozvodovým ozubeným kolesom, nasáva olej z najnižšieho miesta kľukovej skrine cez olejové sito a ďalej cez dutý vačkový hriadeľ. Následne ho dopravuje cez tlakový čistič oleja do predhrievača zmesi. V predhrievači sa zmes ohreje a ochladený olej je ďalej vedený ku kľukovému hriadeľu a potom k jednotlivým ojniciam. O správnej funkcii mazania informuje kontrolka na prístrojovej doske, ktorá pokiaľ je mazací tlak dostatočný tak svieti, ako náhle však tlak poklesne kontrolka zhasne a tým indikuje chybu. Podobný spôsob kontroly sa používal napríklad u vozidiel Praga V3S.

    Karburátor

      Motory boli vybavené viacerými typmi vertikálnych karburátorov. Zo začiatku sa používal najmä karburátor Solex 30 AVR (novšie označenie 30 AVAFG), ale rozšírený bol aj karburátor JIKOV 30 POV 2982. Okrem hlavného okruhu karburátora, ktorý je v činnosti v režimoch čiastočného a plného zaťaženia je karburátor vybavený ešte systémom voľnobehu a sytiča. Karburátor nie je vybavený akceleračnou pumpičkou na obohatenie zmesi pri prudkom otvorení škrtiacej klapky, teda zošľapávanie plynu, na aké sme boli zvyknutí u bežných vozidlových motorov s karburátormi tu nemá význam a štartovanie neuľahčí.

    Chladenie

      Chladenie motora je vzduchom. Lopatkový ventilátor, upevnený na zotrvačníku, vháňa dvomi kanálmi usporiadanými v kľukovej skrini prúd studeného vzduchu rovnomerne na všetky štyri valce. Vzduch vychádza z kľukovej skrine popri rebrovaní valcov. Chladenie dovoľuje chod motora vo vyšších otáčkach aj pri stojacom vozidle dlhšiu dobu, bez rizika prehriatia motora.

    Elektrické zapaľovanie

      Motor má magneto-elektrické zapaľovanie. Magneto je poháňané ozubeným súkolesím so šikmým ozubením od kľukového hriadeľa. Poradie zapaľovania je 1-2-3-4. Označenie valcov v pôdoryse je v smere pohybu hodinových ručičiek a za prvý sa pokladá valec vľavo vpredu. Predzápal je nastavený na hodnotu 12° pred hornou úvraťou piesta. Neskôr vyrobené dreziny mali klasické zapaľovanie s rozdeľovačom a cievkou. Zapaľovacie sviečky boli typu Bosch DM 95 T1. V súčasnosti sa ako plnohodnotná náhrada dajú použiť sviečky BRISK Super NR 17C.

    Spojka

      Spojka je suchá 5 lamelová. Obsluhuje sa ľavým pedálom. Mazanie výtlačného spojkového ložiska je mazacím tukom v tlakovej maznici, ktorej obsah treba pravidelne dopĺňať.

    Podvozok:

    Vozidlový rám

       Rám je zostavený z valcovaných profilov, spolu znitovaných. Na ráme sú umiestnené zvláštne priečniky pre upevnenie motora a pre zdvíhacie zariadenie.

    Prevodová skriňa

      Prevodová skriňa ma dva rýchlostné stupne pre každý smer jazdy. Radenie jednotlivých stupňov sa prevádza zasúvacou pákou. Na výstupe z prevodovej skrine je pripojený ohybný hriadeľ určený na pohon rýchlomeru.

    Pohon hnacej nápravy

      Prenos krútiaceho momentu od hnaného hriadeľa prevodovky na zadnú nápravu je kardanovým hriadeľom s dvomi kĺbmi. V skrini nápravy z oceľovej liatiny je prenos momentu kužeľovým súkolesím sústavy Klingelberg. Reakcia hnacej sily je zachytená torznou vzperou.

    Nápravy

      Obidve nápravy sú z legovanej ocele a sú uložené v guličkových ložiskách. Guličkové ložiská sú uložené v uzavretých púzdrach. Kolesá sú drevené hviezdicové, s oceľovou obručou priemeru 600 mm. Vypruženie vozidla je štyrmi pozdĺžnymi poleliptickými pružnicami.

    Brzda

      Ručná brzda pôsobí na zadnú nápravu. Jeden brzdový bubon je umiestený v prostriedku zadnej nápravy a zaručuje rovnaký brzdiaci účinok na obidve kolesá. Nožná brzda pôsobí na prednú nápravu.

    Pieskovače

      Pre zväčšenie adhézie vozidla na koľajniciach v daždivom počasí, pri napadanom lístí na koľajniciach a v podobných prípadoch sa používa piesok, ktorý sa nachádza v dvoch pieskovačoch. Pieskovače sú umiestnené po oboch stranách dreziny pred zadnými kolesami. Stlačením pedálu pravou nohou otvoria sa otvory na spodku pieskovačov.

    Zdvíhacie zariadenie

      Pomocou zdvíhacieho zariadenia možno vozidlo zdvihnúť, otočiť, po prípade odtiahnuť z koľajníc. Zdvíhanie sa vykonáva ručne kľukou, nasadenou na vreteno, ktoré je uložené v priečnej osi vozidla. Otáčaním vretena sa do pohybu uvedú ozubené kolesá pôsobiace na ozubenú tyč s otočným tanierom a tým je vozidlo zdvíhané.

    Karoséria:

   Kostra je zhotovená z tvrdého dreva a zvonku potiahnutá oceľovým plechom. Karoséria je štvordverová a všetky dvere sú z vnútra a jedny z vonku uzamkýnateľné. Stupačky sú obité hliníkovým vrúbkovaným plechom.

    Okná umožňujú dobrý rozhľad na všetky strany. Okná vo dverách sú spúšťacie pomocou kľukového mechanizmu, ostatné sú pevné. Všetky sú zasklené bezpečnostným sklom. Na čelnom okne sú dva elektrické stierače.

    V zadnej časti vozidla je umiestnený kufor, prístupný a uzamkýnateľný z vonku. V streche je poklop pre núdzový výstup z vozidla v prípade havárie.

    Podlaha vpredu i vzadu je obitá hliníkovým vrubkovaným plechom. Sedadlá sú pružinové čalunené čiernou koženkou. Strop a horná časť karosérie sú potiahnuté látkou. Na zadných dverách sú jednoduché brašne.

    Náter karosérie je v zelenej farbe. Po oboch stranách karosérie je na dverách znak ČSD.

    Ostatné zariadenie:

    Palivová nádrž a palivové potrubie

      Palivo ku karburátoru priteká samospádom z nádrže umiestnenej pod kapotou. Nádrž sa plní z vrchu po zodvihnutí kapoty a otvorení zátky palivovej nádrže. Nádrž má obsah 40 litrov. Na spodku nádrže je umiestnený uzatvárací kohút, na ktorý je pripojené potrubie ku karburátoru.

    Signálne zariadenie

      Vozidlo má podtlakovú húkačku silného tónu, ktorá sa zapína stlačením tlačidla ventilu. Doporučuje sa pri použití húkačky ubrať plyn, čím sa zvýši intenzita tónu húkačky. Druhá, elektrická húkačka sa ovláda ručne stlačením gombíku.

    Vybavenie interiéru vozidla

      Vo vozidle sa nachádza spätné zrkadlo, tienidlo proti oslneniu, dva popolníky po stranách, jeden popolník pri šoférovi, jedná batožinová sieť v strope, dve rukoviatky, štyri háčiky na odev a na zadnej strane šoférovho sedadla jeden sklopný stôl.

      Drezina má vykurovanie výfukovými plynmi. Prestavnou klapkou sa v zime uzavrie výfuk a otvorí kúrenie, takže výfukové plyny prechádzajú dvomi vykurovacími telesami. Jedno je umiestnené pri vodičovi, druhé vzadu.

    Osvetlenie

      Vozidlo má vpredu dva svetlomety, vzadu na blatníkoch návestné lampy s vymeniteľnými sklami. Na osvetlenie interiéru slúži stropná lampa.

 

Dm 4 - Tatra 15/52 - postup opravy

    S opravou dreziny sa začalo začiatkom roku 2003. Najprv sa začala oprava spaľovacieho motora a prevodovky, ktorá sa už blíži ku koncu a v blízkej dobe by sa malo podariť zhruba po 40 rokoch opäť naštartovať spaľovací motor. Spaľovací motor bol vo veľmi zlom stave, mnohé časti boli veľmi opotrebené, mnohé chýbali. Došlo k vymontovaniu valcov a piestov, oprave sediel ventilov, opracovaniu dosadacích plôch ventilov, výmene rozvodových páčok, opraveniu poškodeného olejového filtra. Bolo potrebné zaobstarať chýbajúce sacie potrubie, karburátor, magneto Scintilla a iné. Vôľa v zámkoch piestnych krúžkov bola našťastie malá, plochy valcov sú v relatívne neporušenom stave, preto naďalej spaľovací motor zostáva s pôvodnými krúžkami, piestami i valcami. Začalo sa už aj s renováciou prístrojovej dosky, ktorú sa snažíme dať do pôvodného stavu podľa získanej dokumentácie a dochovaných fotografii. V blízkej dobe sa predpokladá oživenie spaľovacieho motora, dokončenie prístrojovej dosky a začatie opravy ostatných častí drezinky.

   


Článok a fotografia: KHT

TOPlist